ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

  Smaller Default Larger

  Συμπληρωματική Πρόσκληση Ωφελουμένων

   

  Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  προς Υποψηφίους στο Πλαίσιο Υλοποίηση της Πράξης:

  «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ 

  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

   

  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», η οποία υλοποιεί την πράξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», στο πλαίσιο της δράσης: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με περιοχή παρέμβασης τους δήμους Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου,

  ΠροσκαλεI:

  τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. Δυνητικά Ωφελούμενοι μπορεί να είναι όσοι ανήκουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

  • Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι με έμφαση στις γυναίκες, 

     ή

  • Νέοι Επιστήμονες-Αυτοαπασχολούμενοι που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση ή να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους.

  Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην Πράξη είναι να ανήκουν σε μία από τις ομάδες των οποίων η γίνεται προσπάθεια να καταπολεμηθεί ανεργία ή στην ομάδα που θα προωθηθεί για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει οι δυνητικά ωφελούμενοι να διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας, και συγκεκριμένα στους Δήμους Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου (μέλη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας) και να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι ομογενείς ή πολιτικοί πρόσφυγες.

  Ο κύριος στόχος της Πράξης με τίτλο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 70 θέσεων απασχόλησης για ανέργους, μακροχρόνια ανέργους και νέους επιστήμονες, βάσει διαγνωσμένων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι οι δήμοι Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου της Δυτικής Αθήνας. 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10:00 μέχρι 17:00, είτε με ταχυδρομική αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της ΑΣ «Κοινωνική Στόχευση», στη διεύθυνση: Πρωτεσιλάου 75 & Πάριδος 63, 131 22 Ίλιον, μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

  Υπεύθυνος για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή Φορέα: Σπύρος Δήμου, τηλ.: 210-2621410, fax: 210-2621410, email: info@socialtargeting.gr

   

    Πρόσκληση           Αίτηση
    prosklisic   aitisi

   

   

  Πρόσκληση Ωφελουμένων

   

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  προς Υποψηφίους στο Πλαίσιο Υλοποίηση της Πράξης:

  «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ 

  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

   

  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», η οποία υλοποιεί την πράξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», στο πλαίσιο της δράσης: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με περιοχή παρέμβασης τους δήμους Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου,

  ΠροσκαλεI:

  τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. Δυνητικά Ωφελούμενοι μπορεί να είναι όσοι ανήκουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

  • Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι με έμφαση στις γυναίκες, 

     ή

  • Νέοι Επιστήμονες-Αυτοαπασχολούμενοι που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση ή να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους.

  Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην Πράξη είναι να ανήκουν σε μία από τις ομάδες των οποίων η γίνεται προσπάθεια να καταπολεμηθεί ανεργία ή στην ομάδα που θα προωθηθεί για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει οι δυνητικά ωφελούμενοι να διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας, και συγκεκριμένα στους Δήμους Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου (μέλη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας) και να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι ομογενείς ή πολιτικοί πρόσφυγες.

  Ο κύριος στόχος της Πράξης με τίτλο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 70 θέσεων απασχόλησης για ανέργους, μακροχρόνια ανέργους και νέους επιστήμονες, βάσει διαγνωσμένων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι οι δήμοι Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου της Δυτικής Αθήνας. 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10:00 μέχρι 17:00, είτε με ταχυδρομική αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της ΑΣ «Κοινωνική Στόχευση», στη διεύθυνση: Πρωτεσιλάου 75 & Πάριδος 63, 131 22 Ίλιον, μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014.

  Υπεύθυνος για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή Φορέα: Ηλίας Καραλιάς, τηλ.: 210-2621410, fax: 210-2621410, email: info@socialtargeting.gr

   

    Πρόσκληση           Αίτηση
    prosklisic   aitisi

   

   

  Διαδικασία Υπαγωγής

  Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής των δυνητικά ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνει:

  1. Αρχική Αξιολόγηση Αιτήσεων των Συμμετεχόντων: Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν, προκειμένου να προσδιοριστούν όσοι από τους ωφελούμενους πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα απορρίπτονται.

  2. Συνέντευξη: Οι δυνητικά ωφελούμενοι που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής.

  3. Αξιολόγηση των ωφελουμένων: H Επιτροπή Επιλογής, θα αξιολογήσει τους δυνητικά ωφελούμενους βάσει των καθορισθέντων κριτηρίων επιλογής για κάθε κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου και θα συντάξει τους σχετικούς πίνακες ωφελουμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων.

  4. Τελική επιλογή ωφελουμένων: Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα επικυρώσει τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων, και τα αποτελέσματα αναρτηθούν με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της κάθε αίτησης στην ιστοσελίδα της αναπτυξιακής σύμπραξης και θα κοινοποιηθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο.