ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

  Smaller Default Larger

  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ - ΤοπΕΚΟ

  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»

  Ξεκινά στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ.
  Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.
  Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

  Δημόσια Πρόσληση για Επιχειρήσεις

  Workshop με αντικείμενο τη δημιουργία Clusters Κοινωνικών Επιχειρήσεων

  Η ΑΣ Κοινωνική Στόχευση διοργανώνει στις 18 Ιουλίου 2014 Workshop με αντικείμενο τη δημιουργία Clusters Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων. Το Workshop θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων (Σαμψούντος 6, Αιγάλεω).

  Workshop Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ανέργους-μακροχρόνια ανέργους

  Η ΑΣ Κοινωνική Στόχευση διοργανώνει στις 16 Ιουλίου 2014 Workshop Συμβουλευτικής και Yποστήριξης σε ανέργους-μακροχρόνια ανέργους στο Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω. Το Workshop θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΙΛΟΑ (Δημαρχείου 33, Αιγάλεω).

  Έναρξη Δράσεων "Κατάρτισης-Εκπαίδευσης"

  Ξεκινά η υλοποίηση των δράσεων Κατάρτισης-Επιμόρφωσης για τους ωφελουμένους.

  Συγκεκριμένα την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, ξεκινά το πρόγραμμα Κατάρτισης-Εκπαίδευσης με τίτλο "Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων" και την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 ξεκινά πρόγραμμα Κατάρτισης-Εκπαίδευσης με τίτλο "Πωλητές Λιανικού Εμπορίου". Το τρίτο πρόγραμμα με τίτλο "Μεταποίηση Ενδυμάτων" αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά τις ημέρες του Πάσχα.

  Workshop με θέμα «δυνατότητες Χρηματοδοτικής Υποστήριξης για την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους»

  Η ΑΣ Κοινωνική Στόχευση διοργανώνει στις 11 Ιουλίου 2014 Workshop με θέμα «δυνατότητες Χρηματοδοτικής Υποστήριξης για την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους»στην Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων. Το Workshop θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων (Σαμψούντος 6, Αιγάλεω).

  Αποτελέσματα Επιλογής Ωφελουμένων

  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υπ’αρ. 3 από 7/3/2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων της επιλογής των 70 ωφελουμένων:

  Πίνακας Ωφελουμένων

   

  Πίνακας Επιλαχόντων

   

  Πίνακας Απορριπτέων

   

  Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά τις προσεχείς ημέρες για την έναρξη των Δράσεων του Προγράμματος.