ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Αποτελέσματα Επιλογής Ωφελουμένων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υπ’αρ. 3 από 7/3/2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων της επιλογής των 70 ωφελουμένων:

Πίνακας Ωφελουμένων

 

Πίνακας Επιλαχόντων

 

Πίνακας Απορριπτέων

 

Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά τις προσεχείς ημέρες για την έναρξη των Δράσεων του Προγράμματος.