ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Υποψηφίους Ενδιαφερομένους

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», η οποία υλοποιεί την πράξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», στο πλαίσιο της δράσης: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013", με περιοχή παρέμβασης τους δήμους Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου,

ΠροσκαλεI:

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. Δυνητικά Ωφελούμενοι μπορεί να είναι όσοι ανήκουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

  • Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι με έμφαση στις γυναίκες, ή
  • Νέοι Επιστήμονες-Αυτοαπασχολούμενοι που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση ή να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014.

 Περισσότερα