ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Θέσεις Συνεργατών

Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ):

Το ΙΛΟΑ που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου, το παρακάτω αντικείμενα:

Ημερομηνία

 Τίτλος Αντικειμένου

 22/09/2014
Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop» (ΚΩΔ 02-06)
22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop» (ΚΩΔ 02-06)
22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop" (ΚΩΔ 02-06)
22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop" (ΚΩΔ 02-06)
22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ειδικές Υπηρεσίες προς τους Εργοδότες- Workshop και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων) (ΚΩΔ.02-09) 
22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ειδικές Υπηρεσίες προς τους Εργοδότες - Workshop" και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων) (ΚΩΔ. 02-09) 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι και 29/9/2014 στη διεύθυνση: perrakisiloa@gmail.com

 

Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ):

 

Το ΙΛΟΑ που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 3482/27.05.14), το παρακάτω αντικείμενα:

 

 

Ημερομηνία

 Τίτλος Αντικειμένου

 27/05/2014
Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημέρα Καριέρας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-05a)
 27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημέρα Καριέρας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-05b)
27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημέρα Καριέρας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-05c)
 27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημέρα Καριέρας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-05d)
 27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Workshop Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ανέργους- μακροχρόνια ανέργους». (ΚΩΔ 02-07a)
 27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Workshop Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ανέργους- μακροχρόνια ανέργους». (ΚΩΔ 02-07b)
 27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις» και υλοποίηση συναφών εργασιών (έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-08a)
 27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις» και υλοποίηση συναφών εργασιών (έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-08b)
27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις» και υλοποίηση συναφών εργασιών (έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-08c)
27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις» και υλοποίηση συναφών εργασιών (έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-08d)

 

 

Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων:

Η Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 3235/20-5-14), τα παρακάτω αντικείμενα:

Ημερομηνία

 Τίτλος Αντικειμένου

 20/5/2014 Οργάνωση και υλοποίηση ενός (1) workshop με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους» (ΚΩΔ.20-1)
20/5/2014 Υλοποίηση ενός (1) workshop με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους» και σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων (ΚΩΔ.20-2)
20/5/2014 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συμβουλευτική σε ένα (1) workshop με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους» (ΚΩΔ.20-3)
20/5/2014 Οργάνωση και υλοποίηση ενός (1) workshop με αντικείμενο τη δημιουργία clusters κοινωνικών ΚΩΔ.22-01
20/5/2014 Υλοποίηση ενός (1) workshop με αντικείμενο τη δημιουργία clusters κοινωνικών επιχειρήσεων και σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων(ΚΩΔ.22-2)
20/5/2014 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συμβουλευτική σε ένα (1) workshop με αντικείμενο τη δημιουργία clusters κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΩΔ.22-3)
20/5/2014 Οργάνωση και υλοποίηση ενός (1) workshop με αντικείμενο τις ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών για προϊόντα της κοινωνικής οικονομίας(ΚΩΔ.25-1)
20/5/2014 Υλοποίηση ενός (1) workshop με αντικείμενο τις ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών για προϊόντα της κοινωνικής οικονομίας και σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων(ΚΩΔ.25-2)
20/5/2014 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συμβουλευτική σε ένα (1) workshop με αντικείμενο τις ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών για προϊόντα της κοινωνικής οικονομίας και σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων (ΚΩΔ.25-3)

 

Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο έντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ:

To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου, τα παρακάτω αντικείμενα:

Ημερομηνία

 Τίτλος Αντικειμένου

10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Μεταποίηση Ενδυμάτων» (ΚΩΔ.Ε1-13)
10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Μεταποίηση Ενδυμάτων» (ΚΩΔ.Ε2-13)
10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Μεταποίηση Ενδυμάτων» (ΚΩΔ.Ε3-13)
10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Πωλητές Λιανικού Εμπορίου» (ΚΩΔ.Ε1-14)
10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Πωλητές Λιανικού Εμπορίου» (ΚΩΔ.Ε2-14)
10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων» (ΚΩΔ.Ε1-15)
10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων» (ΚΩΔ.Ε2-15)
10/3/2015 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων» (ΚΩΔ.Ε3-15)

 

Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ:

To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου, τα παρακάτω αντικείμενα:

Ημερομηνία

 Τίτλος Αντικειμένου

 18/2/2014 Οργάνωση Δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο "Μεταποίηση Ενδυμάτων" (ΚΩΔ.16-13)
18/2/2014 Οργάνωση Δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο "Πωλητές Λιανικού Εμπορίου" (ΚΩΔ.16-14)
18/2/2014 Οργάνωση Δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο "Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων" (ΚΩΔ.16-15)
18/2/2014 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα με Τίτλο "Μεταποίηση Ενδυμάτων" (ΚΩΔ.18-13)
18/2/2014 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα με Τίτλο "Πωλητές Λιανικού Εμπορίου" (ΚΩΔ.18-14)
18/2/2014 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα με Τίτλο "Διοργανωτές Πολιτισμικών Εκδηλώσεων" (ΚΩΔ.18-15)

  

Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΤΡΙΚΩΜΙΑ:

Η ΤΡΙΚΩΜΙΑ που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 216/ 07-01-2014), το παρακάτω αντικείμενο:

Ημερομηνία

 Τίτλος Αντικειμένου

 7/1/2014 Εκπόνηση μελέτης ανάλυσης - αποτύπωσης τοπικής αγοράς εργασίας με θέμα "Αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας" (ΚΩΔ.05-01)

 

 

Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στο συντονιστή εταίρο ITCScom:

Η ITCScom ΕΠΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ΤΠΕ και είναι συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει (σύμφωνα με το υπ.αρ. 27/30-12-2013 Πρακτικό ΓΣ) σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 108/03.01.14), τα παρακάτω αντικείμενα:

Ημερομηνία

 Τίτλος Αντικειμένου

 3/1/2014 Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Καταγραφή Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας" (ΚΩΔ.10-04)
 3/1/2014 Συλλογή & επεξεργασία στοιχείων για τη μελέτη "Καταγραφή Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας" (ΚΩΔ.10-05)
 3/1/2014 Επίλυση & Διαχείριση Θεμάτων (InfoDesk) (ΚΩΔ.10-06)
3/1/2014 Εξυπηρέτηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων-Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων (InfoDesk) (ΚΩΔ.10-07) 
3/1/2014 Εξυπηρέτηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων-Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων (InfoDesk) (ΚΩΔ.10-08)
3/1/2014 Εξυπηρέτηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων-Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων (InfoDesk) (ΚΩΔ.10-09)
3/1/2014 Σχεδιασμός & Ανάλυση Διαδραστικής Πύλης (ΚΩΔ.10-10)
3/1/2014 Ανάπτυξη Διαδραστικής Πύλης και Διαχείριση Περιεχομένου (ΚΩΔ.10-11)
3/1/2014 Ανάπτυξη Διαδραστικής Πύλης και Διαχείριση Περιεχομένου (ΚΩΔ.10-12)
3/1/2014 Διαχείριση Περιεχομένου & Λειτουργία Διαδραστικής Πύλης (ΚΩΔ.10-13)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάθεση πολλαπλών αντικειμένων στον ίδιο συνεργάτη, είναι δεκτή εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για τα αντικείμενα που θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

 

Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ):

Το ΙΛΟΑ που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 48-52/03.01.14), το παρακάτω αντικείμενα:

Ημερομηνία

 Τίτλος Αντικειμένου

 3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Δικτύωση Επιχειρήσεων- Φορέων- ΜΚΟ- Συλλόγων στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας. Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων (clusters)» και υλοποίηση συναφών εργασιών (σύνταξη αναφορών). (ΚΩΔ 02-01)
 3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Διαρκές Συμβούλιο (forum) Φορέων- Συλλόγων- Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (σύνταξη αναφορών). (ΚΩΔ 02-02)
 3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική (Ομαδικές Συνεδρίες)» και υλοποίηση συναφών εργασιών (Σύνταξη/ενημέρωση ατομικών σχεδίων δράσης). (ΚΩΔ 02-03)
3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική (Ομαδικές Συνεδρίες)» και υλοποίηση συναφών εργασιών (Σύνταξη/ενημέρωση ατομικών σχεδίων δράσης). (ΚΩΔ 02-04)
3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας- Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα». (ΚΩΔ 02-05)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάθεση πολλαπλών αντικειμένων στον ίδιο συνεργάτη, είναι δεκτή εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για τα αντικείμενα που θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον.