ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τίτλος Έργου:    «Υπηρεσίες catering για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop»»

Αιγάλεω, 29.05.2015

Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ) δημοσιεύει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες catering για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop» », σε εξειδικευμένες εταιρείες, το οποίο αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 16 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Ημερίδα αποτελεσμάτων - Workshop) της πράξης «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» που έχει αναλάβει το ΙΛΟΑ, στο πλαίσιο συμμετοχής του, στη εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη.  [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]

Η προθεσμία υποβολής προσφορών, είναι μέχρι τις 05/06/2015 και ώρα 17:00.