ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα της πράξης είναι η ενεργοποίηση όλων των τοπικών φορέων των οικονομικών και παραγωγικών τάξεων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης για ανέργους και της επιχειρηματικότητας στο τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων που θα επιλεγούν είναι 70. Οι ωφελούμενοι αυτοί πρόκειται να:

  • ιδρύσουν επιχειρήσεις
  • προσληφθούν σε επιχειρήσεις
  • υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα. 
  • προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα

Επιπλέον στα αναμενόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πράξης συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων.