ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Κατηγορίες

Σύμφωνα με τις καθορισμένες ομάδες-στόχους του παρόντος Έργου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τελικών ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης και στις μετέπειτα συνοδευτικές δράσεις του έργου, είναι να ανήκουν σε μία από τις ομάδες των οποίων η ανεργία γίνετε προσπάθεια να καταπολεμηθεί ή στην ομάδα που θα προωθηθεί για την δημιουργία επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, επιλέξιμοι προς κατάρτιση είναι οι άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό της χώρας και διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας εστιασμένη στους Δήμους Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου (μέλη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας), έχουν ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι ομογενείς  ή πολιτικοί πρόσφυγες και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι  με έμφαση στις γυναίκες.
  • Νέοι Επιστήμονες-Αυτοαπασχολούμενοι που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση ή να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους.