ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

ΑΣ "Κοινωνική Στόχευση"

Η πρωτοβουλία "Κοινωνική Στόχευση" εστιάζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και εξελίσσεται σε πλήρη συντονισμό και άμεση συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικές ενώσεις-συλλόγους, πιστοποιημένα κέντρα εκπαίδευσης, ΜΚΟ και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αποστολή της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της απασχόλησης, με ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους, μέσα από τη δημιουργία ανταγωνιστικών, τεχνικών δεξιοτήτων, για αυτούς που απειλούνται από τη μακροχρόνια ανεργία. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για 70 ωφελουμένους, με έμφαση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στελεχών που αντιμετωπίζουν προβήματα ένταξης, καθώς και για την τόνωση της επιχειρηματικότητας νέων επιστημόνων-αυτοαπασχολουμένων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. 

Στόχος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Κοινωνική Στόχευση" είναι να αναπτύσσει και να προωθεί ειδικά προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, για ανθρώπους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και πρέπει να ανανεώνουν συνεχώς το γνωστικό τους υπόβαθρο, προκειμένου να βγουν από το αδιέξοδο και να προωθηθούν στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας με στοχευμένες δράσεις συμβουλευτικής σε νέους επιστήμονες-αυτοαπασχολουμένους, για ίδρυση νέων και υποστήριξη υφισταμένων κοινωνικών επιχειρήσεων.