ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Κοιν.Σ.Επ.

Καταγραφή των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης της ΑΣ "Κοινωνική Στόχευση".